^Na vrh

Dobrodošli na spletni strani župnije Leskovica

Župnija Leskovica

Zavetnik: SV. URH, škof

Leskovica je nanizana v prisojnem bregu Jalovc jugozahodno od Blegoša. Spadala je v pražupnijo Stara Loka, kasneje pod župnijo Poljane nad Škofjo Loko. Kraj se omenja leta 1291. Vikariat so ustanovili leta 1762, župnijo leta 1853. Po prvi svetovni vojni do leta 1945 je nekaj vasi župnije spadalo pod Italijo: Podpleče, Tičje Brdo (sedaj se obe vasi imenujeta Gorenji Novaki), Krnice, Robidnica, Laze in Lajše.

Cerkev stoji na nadmorski višini 800 m. V jedru je še srednjeveška.  Na Gospodov vnebohod, 26. maja 1517 jo je posvetil Daniel de Rubeis iz Caprule v oglejskem patriarhatu. Večje prezidave je doživela leta 1634, ko so jo verjetno obokali, ker je prej imela raven strop. Veliki oltar je kamnit, leta 1879 ga je izdelal Janez Vurnik, njegov je tudi kamniti portal. Oltarna slika zavetnika sv. Urha je Groharjevo delo iz leta 1896. Križev pot je leta 1881 naslikal Štefan Šubic. Sedanje orgle je leta 1941 izdelal mojster Franc Jenko.

Pred cerkvijo je kamnita miza, ki so jo uporabljali za shode sv. Antona Puščavnika. Stopnišče in zid ob cerkvi spadata med najstarejše izdelke iz hotaveljskega marmorja.

Domačine in pohodnike, ki gredo iz Leskovice na Blegoš, iz zvonika dramijo trije bronasti zvonovi. 

Notranjost cerkve sv. Urha

 • Glavni oltar:
  Na sredini je zavetnik cerkve in župnije je sv. Urh, ki je bil škof v nemškem Augsburgu (www…Ulrik Augsburški). Na njegovi desni je sv. Peter, na levi sv. Andrej – apostola, brata. Na vrhu je Jezus na križu, ob njem pa Apostol Janez in Jezusova mati Marija. Nad njimi so črke IHS, grške začetnice imena Jezus. Ob tabenaklju sta dva angela. 
 • Desni stranski oltar:
  Na sredini sv. Anton Puščavnik, na njegovi desni sv. Volbenk, škof, na njegovi levi sv. mučenec Boštjan. Na vrhu Jezusovo Srce obdano s trnjem. Pred tabernakljem stoji križ z napisom LESKOVICA, spodaj številka 19, ki pomeni, da je bilo toliko ljudi pobitih med in po 2. svetovni vojni, največ (15) s strani partizanov. 
 • Levi oltar:
  Na sredini »Naša ljuba Gospa presvetega Srca« z Jezusom, ki kaže na svoje srce, na njuni desni je sv. Jožef z malim Jezusom v naročju, na njuni levi sv. Joahim, oče Device Marije. Na vrhu pa je Marijino srce, obdano z rožami in prebodeno z mečem.

Po stenah so postaje križevega pota. Na stropu je podoba goloba – simbola sv. Duha. Pod korom je spovednica, na koru pa so orgle. 

Viri:

 • Liber memorabilium parochiae Leskovica, 1882
 • France Planina: Poljanska in Selška dolina, Ljubljana, 1962
 • Krajevni leksikon Slovenije, I, Ljubljana, 1968
 • AES, XX, Janez Höfler: Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem. Pražupniji Stara Loka in Šentpeter. Ljubljana, 1998
 • Loški razgledi, 45, Škofja Loka, 1999

Besedilo: Jožef Dolenc

Foto: Anže Čelik